HOTLINE: (028)37.152.901
Trật tự 

NỘI DUNG (01/12/2022 - 07:04)

Bán hàng lề đường ồn ào. Cản trở giao thông , hiện tại Luca này

TRẢ LỜI (05/12/2022 - 18:26)

UBND phường Thạnh Lộc đã chỉ đạo Tổ quản lý trật tự đô thị tiến hành kiểm tra, xử lý. (đính kèm hình ảnh)