HOTLINE: (028)37.152.901

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 HỒ TẤN THÀNH CHỦ TỊCH UBND 0933542345
2 NGUYỄN THỊ ANH THI PHÓ CHỦ TỊCH UBND 0932706708
3 VÕ MỸ THẢO VÂN PHÓ CHỦ TỊCH UBND 0937991000