HOTLINE: (028)37.152.901
ĐÓNG TIỀN PHÍ NĂM NHƯNG THÔNG TIN TỪNG QUỸ CHƯA RÕ RÀNG 

NỘI DUNG (10/05/2024 - 14:57)

Tuần trước, tôi có nộp tiền quỹ 200.000 đồng cho tổ trưởng Khu phố tổ 14 nhưng tôi vẫn còn thắc mắc 01 chuyện: 200.000 đồng bao gồm tiền gì ? cụ thể từng quỹ là bao nhiêu ? và tôi không thấy văn bản nào hết. Và 1 điều : tôi ký tên đóng tiền vào quyển tập học sinh ? Theo tôi biết : phải ghi phiếu thu tiền 2 liên : 1 liên phường giữ, 1 liên tôi giữ. Tôi nhớ năm 2023 có nộp tiền 150.000 đồng và năm 2024 tăng thêm 50.000 (tôi chẳng biết tăng thêm là đóng tiền gì ?. Tôi mong sớm nhận hồi âm từ phía phường để tôi an tâm đóng tiền tiếp theo. . .

TRẢ LỜI (14/05/2024 - 17:21)

UBND phường Thạnh Lộc ghi nhận phản ánh của ông/bà. UBND phường sẽ thông tin trực tiếp đến ông/bà các nội dung liên quan đến việc thu các loại quỹ năm 2024.<\?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />