HOTLINE: (028)37.152.901
Bán hàng rong ồn ào , kẹt xe 

NỘI DUNG (22/11/2022 - 06:15)

Cần khắc phục những người bán hàng rong lề đường, ôn ào gây kẹt xe mỗi sáng

TRẢ LỜI (23/11/2022 - 16:52)

UBND phường Thạnh Lộc chỉ đạo Tổ quản lý trật tự đô thị phối hợp Công an phường tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng trên.