HOTLINE: (028)37.152.901

ĐĂNG KÝ CẤP SỐ NHÀ VÀ CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ

HƯỚNG DẨN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

I. Cung cấp thông tin hồ sơ
Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
+ Để đăng ký gửi hồ sơ, quý khách vui lòng chọn loại dịch vụ cần đăng ký
+ Nếu Quý khách đã đăng ký, để xem kết quả trả lời từ cơ quan thụ lý Quý khách nhập mã số biên nhận sau đó chọn Tìm kiếm. Nhấn vào đây.
*Lưu ý: Khi Quý khách đăng ký thành công chương trình sẽ tự động cấp 01 mã số biên nhận, quý khách ghi nhớ lại mã số này để xem thông tin về kết quả hồ sơ của mình.
II. Thành phần hồ sơ:
 1. Đối với trường hợp nhà, công trình xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền với đất), Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có tài sản gắn liền với đất), Giấy phép xây dựng (hoặc mẫu nhà được duyệt). Thì thành phần hồ sơ gồm:
  + Một trong các loại Giấy chứng nhận nêu trên (chụp từ bản chính).
  + Giấy phép xây dựng (nếu có, chụp từ bản chính).
  + Bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy phép xây dựng (nếu có, chụp từ bản chính).
  + Bản đồ vị trí hiện trạng theo Tài liệu năm 2005 (chụp từ bản chính).
  + Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc.
  + Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND Quận.
 2. Đối với trường hợp nhà, công trình xây dựng không phép thì thành phần hồ sơ gồm:
  + Bản đồ vị trí hiện trạng theo Tài liệu năm 2005 (chụp từ bản chính).
  + Các chứng từ có liên quan đến nguồn gốc đất, thời điểm tạo lập nhà (chụp từ bản chính).
  + Thời gian giải quyết 14 ngày làm việc.
  + Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND phường.
 3. Đối với trường hợp điều chỉnh Chứng nhận số nhà thì thành phần hồ sơ gồm:
  + Chứng nhận số nhà (chụp từ bản chính).
  + Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc.
  + Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND Quận.
II. nhận kết quả hồ sơ:
+ Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và Trả kết quả.
+ Người đến nhận kết quả hồ sơ phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, bản chính các loại giấy tờ liên quan đến hồ sơ để đối chiếu.
+ Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền theo quy định.
*** Đối với hồ sơ đăng ký nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu điện: Người đăng ký phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để đối chiếu, trường hợp nhận hộ phải nộp lại giấy ủy quyền (nếu nhận thay người yêu cầu) cho nhân viên bưu điện.